Hanna Kirjavainen
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Katarina Lundqvist
Turun Yliopiston Brahea-keskus
Niina Autiomäki
Humanistinen ammattikorkeakoulu