Mistä PELIMO-digipelissä on kyse?

Kuva 1. Grafiikka, jossa on avattu PELIMO-digipelin rakennetta. Digipeli kehitetään suomeksi ja ruotsiksi ja siinä on kolme pelattavaa hahmoa.

PELIMO-peli on monikulttuurisuuskasvatuksen tueksi yhteiskuntaopin yhteyteen kehitetty digitaalinen peli 4-6-luokkalaisille. Peli tullaan julkaisemaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Pelin valmistuttua pelin voi ladata sekä Google Play että App Store -sovelluskaupoista mobiililaitteisiin ja sitä voi pelata myös tietokoneella. Pelin lisäksi hankkeessa kehitetään opettajan opas ja ohjekirjanen pelillistämisen hyvistä käytänteistä monikulttuurisuuskasvatuksessa.

PELIMO-peliä on kehitetty yhteistyössä alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Peliä pilotoidaan useissa Turun alueen kouluissa kohderyhmällä ja peliä kehitetään annettujen palautteiden myötä. Pelissä hyödynnetty roolipelaaminen on koettu aikaisemmin hyvänä oppimiskeinona kulttuurisen moninaisuuden opetuksessa.

Adaptiivinen roolipeli, joka sisältää minipelejä

Pelissä on kolme hahmoa, joiden päiviä pelaaja pääsee pelaamaan. Jokainen hahmo sisältää erilaisia kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä teemoja. Pelin päämekaniikkana on roolipelaaminen ja jokainen hahmo sisältää tämän lisäksi erilaisia minipelejä. Näissä minipeleissä on käytetty eri pelaajatyyppien suosimia pelityyppejä, mikä lisää itse pelin pelillisyyttä.

Pelihahmojen tarinat on kirjoitettu adaptiivisesti. Pelaaja pääsee vaikuttamaan omilla valinnoillaan pelin kulkuun eli jokainen valinta ohjaa peliä eri suuntiin. Pelissä käytetty adaptiivisuus lisää pelin uudelleenpelattavuutta. Pelissä on hyödynnetty myös eri henkilöhahmojen sivuavuutta toisten hahmojen päivissä. Erilaisten pelimekaniikkojen käyttö huomioi erilaisten pelaajien mieltymyksiä ja tarjoaa vaihtelevuutta. Pelaaja saa myös palautetta tekemistään valinnoista. Nämä palautteet auttavat pelaajaa pohtimaan omien valintojensa vaikutusta pelihahmoon ja muihin pelissä oleviin hahmoihin.

PELIMO on oppimispeli

Kuva 2. PELIMO-digipelin kolme rakenteellista ominaisuutta: Kulttuurinen moninaisuus, pedagogiikka ja pelillistäminen.

PELIMO on ensisijaisesti oppimispeli ja tämä on huomioitu pelin sisällöissä ja valituissa pelimekaniikoissa. Kulttuurista moninaisuutta on tuotu pelissä esiin monipuolisesti ja se on kohdennettu ikäryhmälle sopivaan muotoon. Peli ohjaa valintojen ja palautteen kautta pelaajaa pohtimaan erilaisia tilanteita, joita hän voi arkipäivässään kohdata. Digitaalinen pelimaailma antaa turvallisen paikan harjoitella, toistaa tilanteita ja tapahtumia. Pelissä on huomioitu pelaajien eritahtisuus pelaamisessa. Hankkeessa kehitetty opettajan opas tukee opettajaa pelin käyttöönotossa ja antaa vinkkejä hyvistä lisäharjoitteista. Pelillistämisen hyviä käytänteitä monikulttuurisuuskasvatuksessa -ohjekirjanen syventää tietoa.