Ett digitalt redskap för undervisning i mångkulturalism

PELIMO- projektets målsättning är utveckla ett digitalt spel för årskurserna 4-6 inom undervisning av kulturell mångfald; ett tema som ingår i läroplanen i den grundläggande utbildningen i Finland. Spelet är tänkt som ett redskap för lärare i främjandet av inkludering, kulturell mångfald och tolerans inom undervisningen. Projektet kartlägger även olika existerande former av mångkulturellt undervisningsmaterial och tar reda på hurudant material lärare för tillfället har till sitt förfogande.

Spelet utvecklas i piloteringsskedet i samarbete med lärare och sakkunniga i Åbo. Prototypen av spelet utvecklas under sommaren 2019 och testas hösten 2019. På basen av lärarnas och elevernas erfarenheter, vidareutvecklas spelet våren 2020, varefter det kommer att spridas och vara kostnadsfritt tillgängligt på både svenska och finska i samtliga skolor i Finland.

PELIMO- projektet förverkligas under tiden 1.1.2019–31.5.2021 och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektpartnerna är Turun ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu och Turun Yliopisto.

Publikationer:

Mobilspelet PELIMO: Android: Ladda här och iOS: Ladda här. Ge feedback på spelet (Blanketten är på finska men du kan skriva även på svenska) här.

PELIMO – Lärarguide: Ett digitalt redskap för undervisning i kulturell mångfald: Ladda här.

Digital spelifiering – Observationer av utvecklingsprocessen för PELIMO-lärospelet: Ladda här.

 

Läs också de svenska bloggarna under blogit.