Det spelifierade klassrummet

11.01.2021

Spel är inget nytt i skolan men nu kommer de digitala spelen, som ger nya möjligheter att engagera eleverna och knyta ann till barnens andra intressen. Mobilspelet PELIMO finns tillgängligt både på svenska och finska och ger läraren en möjlighet att på ett enkelt sätt pröva på vad det innebär att spelifiera klassrummet. Lärare som är intresserade av att använda mobila spel i undervisningen kan på nätet gå in på Gamification – en modern didaktik?  eller bekanta sig med Anders Palmquists bok Det spelifierade klassrummet och lära sig mer om hur man kan öka elevernas motivation genom att utnyttja spel i undervisningen. Eller så kan läraren helt enkelt modigt pröva sig fram med hjälp av de material som PELIMO projektet har arbetat fram.

PELIMO är ett inlärningsspel för undervisningen i samhällslära för fjärde-, femte- och sjätteklassister. Spelet behandlar frågeställningar som gäller kulturell mångfald och likabehandling av individer i samhället. Spelet, en finskspråkig lärarguide och en guide som handlar om  spelifiering av undervisningen kan laddas ner på projektet PELIMOs hemsida på adressen https://pelimo.turkuamk.fi/pa-svenska/ .  Snart kommer också den svenska lärarguiden som innehåller bakgrundsinformation, övningar och tips på hur läraren i undervisningen kan behandla teman som mänskliga rättigheter, konfliktlösning, ojämlikhet, jämställdhet, etnicitet, rasism och maktpositioner.

Spelet tar upp frågor om olika sätt att leva och olika värderingar, som eleverna och deras familjer kan tänkas representera i och med den ökade kulturella mångfalden i våra skolor.Kulturell mångfald, integration och likabehandling är frågor som delar åsikter och uppfattningar i samhället och i skolan kan lärare uppleva det som en utmaning att ta upp de här frågorna. Då vi utvecklade spelet var vi tvungna att göra många avväganden. Hur skulle vi beskriva våra karaktärer och deras familjer utan att stämpla, skapa avstånd eller upprätthålla stereotypa föreställningar? Hur skulle vi beskriva en av våra karaktärer som växer upp i en muslimsk familj och hur behandla frågor som olika handikapp på ett sätt som inte är kränkande?

Spelet och lärarguiden erbjuder material för diskussion och utbyte av tankar och förhållningssätt. Tanken är att ge eleverna möjlighet att reflektera och bekanta sig med olika företeelser och sätt att leva och därmed ge dem verktyg för att  möta den mångfald som dagens finländska samhälle omfattar.

 

Källor:

Adam Palmquist (2018) Det spelifierade klassrummet

https://www.skolledarna.se/Yrke-o-Karriar/Bocker/Boktips/las-den-har-om-du-vill-spelifiera/

Gamification – en modern didaktik? (2019) Didaktisk tidskrift.se

http://didaktisktidskrift.se/gamification-en-modern-didaktik/

 

Pol. Mag. Kia Lundqvist har deltagit i PELIMO projektet och konsulterat i frågor som gäller kulturell mångfald och integration. Hon arbetar på Åbo universitet som utbildningsplanerare

Spelet har utvecklats av ett yrkesövergripande utvecklingsteam från Åbo yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan och Åbo universitet. PELIMO har finansierats av Utbildningsstyrelsen. Den svenska lärarguiden har översatts med bidrag från Svenska folkskolans vänner och publiceras av Åbo universitet.